DACE OZOLIņA PROFILE

This report represents the search results for the name DACE OZOLIņA, which is not unique. It's not the fact that the results belong the same person. It's your responsibility to verify a person you search before making your decision.Add your review about DACE OZOLIņA

Add your email to be notified about new comments and updates for this company

DACE OZOLIņA's name is associated with the following businesses:

Head of Cyprus office at ĀRVALSTS KOMERSANTA VERSOBANK AS PāRSTāVNIECīBA

Address
Mūkusalas iela 101, RīgaDace Ozoliņa
Ventspils, Latvia


Dace Ozoliņa
Riga, Latvia

Dace Ozoliņa
Limbazi

Dace Ozoliņa
Riga, Latvia


Dace Ozoliņa
Riga, Latvia

Dace Ozoliņa
Human Resources Manager LETA Ltd. Riga, Riga
Dace Ozoliņa
Head of Cyprus Office Versobank AS
Please note: the companies above may be associated with different people named similarly DACE OZOLIņA.

Possible negative search results for DACE OZOLIņA

Profesionālā izglītība. Profesionālās meistarības konkursi (arhīvs)

PIKC "Rīgas Mākslas un mediju tehnikums", Jūrmalas gatve 96, Rīga, Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kokapstrādes nozares profesiju profesionālās meistarības konkurss „Krēsls 2016”, Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina @visc.gov.lv.

Source

Kontakti - Latvijas Republikas Veselības ministrija

5.7.2017 ... Agnese Tomsone, Nodaļas vadītāja, 67876181, 424. Dace Ozoliņa, Vecākā referente, 67876085, 424. Jūlija Grabovska, Vecākā referente, 67876173, 424. Indra Matisone, Vecākā eksperte, 67876048, 420 ...

Source

DACE OZOLIŅA, apliecības nr. 078-00003, nometņu vadītājs ...

31.5.2013 ... DACE OZOLIŅA, apliecības nr. 078-00003, nometņu vadītājs/vadītāja, nometnes. gov.lv.

Source

Karjeras izglītība 7. - Valsts izglītības attīstības aģentūra

Dace Ozoliņa, Ogres rajona Izglītības pārvalde. Irina Rabša, Daugavpils 10. vidusskola. Dzintra Skrūzmane, Valkas pamatskola. Sandra Šapale, Daugavpils Valsts ģimnāzija. Rudīte Urbacāne, Jēkabpils rajona Elkšņu pamatskola. Atbildīgā par izdevumu Brigita Miķelsone. Redaktore, korektore Mārīte Treijere. Māksliniece ...

Source

Programmas projekts - Izglītības kvalitātes valsts dienests

26.10.2017 ... vadītāja Dace Ozoliņa. Jautājumi un atbildes. 13.05 – 13.30 Darba devēju atbalsts darbinieku neformālās izglītības rezultātu novērtēšanai. Latvijas Darba devēju konfederācija, Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja. Ruta Porniece. Jautājumi un atbildes. 13.30 – 14.00 Semināra noslēguma diskusija.

Source

Report a new company