ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ PROFILE

This report represents the search results for the name ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ, which is not unique. It's not the fact that the results belong the same person. It's your responsibility to verify a person you search before making your decision.Add your review about ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ

Add your email to be notified about new comments and updates for this company

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ's name is associated with the following businesses:

director at ASG PREMIER CONSULTING & MANAGEMENT LIMITED

Address
Σπύρου Κυπριανού, 84,AGP CHAMBERS,4004, Λεμεσός, Κύπρος


Please note: the companies above may be associated with different people named similarly ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ.

Possible negative search results for ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

25 Αυγ. 2017 ... Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Άγγελος Παφίτης, Ανδρέα Κάλβου 13, Πέτρου & Παύλου, 3085 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 3 Αυγούστου 2017. Από ποιόν διορίστηκε – Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας FRANJIOLINO HOLDINGS LIMITED,. ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2017. Αριθμός ...

Source

ΜΗΤΡΩΟ ΣΑ 01.11.17.xlsx

1 Νοεμ. 2017 ... 256, 252, ΠΔΣ, ΣΑ00311, ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΦΙΤΗΣ, [email protected], 25731000, 25761004, Α.Γ. ΠΑΦΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, 246927, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 84, AGP Chambers Mέσα Γειτονιά 4004 Λεμεσός, ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ, ΝΑΙ. 257, 253, ΣΕΛΚ, ΣΑ00316, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...

Source

Report a new company